Mając na względzie dobro rolników i ochronę ich upraw Wojskowe Koło Łowieckie „Basior” w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej  jako bezwzględny priorytet traktuje działania mające na celu skuteczne kontrolowanie populacji dzików i regulowanie jej liczebności poprzez intensywny odstrzał.

Jednocześnie mając świadomość, iż ze względu na liczebność populacji dzika, występowanie szkód w uprawach jest nieuniknione – Zarząd Koła podjął działania na rzecz usprawnienia systemu szacowania szkód  i poprawę współpracy z lokalną społecznością i samorządem w zakresie rozwiązywania powstających na tym tle problemów.

Uprzejmie informujemy,  iż powstające szkody można zgłaszać telefonicznie do łowczego Koła kol. Jakuba SOBOLA tel. 605 662 668 lub poprzez umieszczenie wypełnionego zgłoszenia w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynce znajdującej się przy budynku siedziby Koła  przy ulicy Prostej 6a, w miejscowości Jasień-Grądy. Niniejsze zgłoszenie należy  wrzucić w terminie 3 dni od daty stwierdzenia powstania szkody.

Zgłoszenie można także zgłosić pocztą elektroniczną wypełniając i wysyłając załączony formularz.

Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco, bez zbędnej zwłoki przez wyznaczonych w Kole Kolegów myśliwych:
W rejonie Brzesko, Grądy, Jasień, Jodłówka, Borek – szkody szacuje kol. KOPACZ Eugeniusz –tel. 508 762 190;
W rejonie Dąbrówka, Mokrzyska, Bucze, Rudy Rysie, Przyborów – szkody szacuje kol. SZUBA Sławomir - tel.790 400 394.

Apelujemy do rolników posiadających lub planujących założenie upraw szczególnie atrakcyjnych dla dzika,  aby z wyprzedzeniem informowali nasze Koło o lokalizacji w/w upraw. Pozwoli to na zaplanowanie działań profilaktyczno – wyprzedzających polegających na rozmieszczeniu w danej okolicy dodatkowych urządzeń łowieckich (ambony, wysiadki, pasy zaporowe) zapobiegających ekspansji dzika.

Pobierz wzór formularza szkody

Realizacja: MAXIGRAF