Las, Jeleń, Rykowisko, Natura, Dziki, Krajobraz, Poroża
Nowelizacja "Regulaminu Polowań"

  

Wszystkim Myśliwym  oraz sympatykom naszej łowieckiej pasji 

życzymy pogodnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością Świąt Wielkiej Nocy.

Radosnego, wiosennego nastroju, wiele przyjemności z obcowania z budzącą się do życia przyrodą.

Wesołego Alleluja!

 

 

 

 

Spotkanie z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Dąbrówce - poświęcone problemowi ASF, dzikom i roli myśliwych w tym „gorącym temacie” – nie było ostatnim. W dniu 20 lutego swoje podwoje otworzyły dla nasz szkoły w Buczu i Jodłówce.

W naszym corocznym cyklu spotkań z młodzieżą szkolną w tym roku postanowiliśmy nasze godziny poświęcić tak „modnej” ostatnio problematyce dzików, polowań wielkoobszarowych, jak też przybliżyć młodzieży temat afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W minioną sobotę, 9 lutego, po wielu perturbacjach i zmianach decyzji mogliśmy wreszcie spotkać się na zbiorowym polowaniu na pióro. Chętnych do udziału w łowach nie było wielu; z zaproszonymi gośćmi na zbiórce stanęło 13 strzelb, w towarzystwie 7 zniecierpliwionych piesków.

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku zima dość łagodnie traktowała nasze brzeskie łowisko. Dzięki temu zwierzyna zamieszkująca lasy i łąki  miała swobodny dostęp do naturalnej karmy. Ale wraz z Nowym Rokiem pojawiły się mrozy i duże opady śniegu a to zawsze sygnał dla naszej myśliwskiej braci by ruszyć do lasu i na podleśne łąki aby pomóc zwierzynie przetrwać ten trudny czas.

Droga Koleżanko i Koledzy !


W wigilię Świąt Bożego Narodzenia życzmy nam wszystkim i naszym Bliskim niezapomnianych chwil spędzonych  w atmosferze pojednania, rodzinnego ciepła, spokoju i radości.

W nadchodzącym Nowym Roku życzymy  dużo zdrowia, szczęścia i  przysłowiowego „połamania strzelby”. Niech naszym działaniom na rzecz ojczystej przyrody towarzyszy porozumienie, zgoda i wzajemny szacunek w oparciu o najlepsze wzorce łowieckiej etyki.

DARZ BÓR MYŚLIWSKIEJ BRACI !!!

 

 

Polowanie jest w ludzkiej psychice osadzone najgłębiej; łowy to wielka sztuka, dotyczy bowiem spraw najważniejszych, najbardziej istotnych – życia i śmierci. Imponderabilia te sprawiają, że – będąc na łowach – stajemy się (czasowo rzecz jasna) kimś innym, docieramy do samego dna naszej osobowości, odsłaniamy duszę, powracamy do korzeni, do swojego pierwotnego środowiska - do lasu.

Na „Rynek” od Strony Sanu prowadzą trzy drogi. Dwie, ta od malutkiej kapliczki i ta spod mostu, wywiodą idącego praktycznie pod ambonę na „rynku”, trzecia, nieco okrężna to ścieżka przez prawdziwy gąszcz, prowadząca stokiem pod dawny cmentarz i zniszczoną cerkiew. Wychodząc tu, zasapany i nieco zmęczony, cieszyć się możesz widokiem na wzgórza Bedrycia i Korb, jak też na nieco bardziej oddalona Tołstę.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi swoje dzieje wywodzi od 1911 roku. Podczas ponad stuletniej historii szkoły w samej wsi i w okolicy sporo się działo: szkoła była, potem znikała, gdy gromady nie było stać na jej utrzymanie, potem ponownie wracała. Zawsze pracowali tu pasjonaci i – praktycznie „od zawsze” – związana była w wojskiem polskim.

Gdy premier Felicjan Sławoj Składkowski inicjował w roku 1928 akcję poprawy zdrowotności i świadomości higienicznej polskiego chłopstwa wprowadzając rozporządzeniem Prezydenta RP obowiązek budowy słynnych „Sławojek” - pewnie w najśmielszych snach nie przypuszczał, że jego inicjatywa przetrwa kolejne 100 lat.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 o zmianie ustawy –prawo łowieckie wprowadziła istotne zmiany w strukturach organizacyjnych PZŁ. Sytuacja ta spowodowała konieczność dokonania wyboru reprezentujących nasze koło delegatów na okręgowe zwyczajne zjazdy delegatów.

W maju wraz z eksplozją wiosny nasze lasy i łąki rozbrzmiewają ptasim świergotem. W tym ptasim jazgocie czasami można wychwycić świergot, który  ma wbrew pozorom niewiele wspólnego z ptactwem a wręcz budzi przerażenie w ptasiej społeczności.

Wiosna to tradycyjnie czas, który poświęcamy odbudowie i wymianie zniszczonych po zimie urządzeń łowieckich i pracom związanym z utrzymaniem poletek łowieckich. 12 maja zgodnie z przyjętym planem prac w sezonie 2018/2019  w obwodzie 90 zorganizowano pierwsze w tym sezonie prace zbiorowe.

Bażanty już na stałe wtopiły się w krajobraz pól i łąk tworzących nasze brzeskie łowisko. Koło Łowieckie „Basior” od kilku lat z sukcesem prowadzi zasiedlanie obwodu tym gatunkiem ptactwa łownego.

14 kwietnia 2018 roku Walnym Zgromadzeniem Koła rozpoczęliśmy kolejny sezon gospodarczo – łowiecki jednocześnie podsumowując poprzedni. 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Myśliwym  oraz sympatykom naszej łowieckiej pasji 

życzymy pogodnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością Świąt Wielkiej Nocy.

Radosnego, wiosennego nastroju, wiele przyjemności z obcowania z budzącą się do życia przyrodą.

Wesołego Alleluja!

 

 

 

 

Pod znakiem pięknej słonecznej pogody  i dobrego humoru stało nasze ostatnie w tym sezonie łowieckim polowanie zbiorowe. Zebraliśmy się jak zwykle przed „Basiorówką”.

W ostatnią styczniową sobotę postanowiliśmy sobie popracować. Dlaczego? To proste - końcówka stycznia od zawsze „wyganiała” dobrych gospodarzy w obejście: przycinanie drzewek, wapnowanie trawników i drzewek owocowych, sprzątanie i wiele innych czynności, zdawałoby się błahych.

Z dniem 6 stycznia  zamknęliśmy sezon polowań zbiorowych 2017/2018  na zwierzynę grubą w obwodzie nr 90.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Koła Łowieckiego „Basior” życzy wszystkim Koleżankom i Kolegom klimatu rodzinnego ciepła, spokoju i radości.


W nadchodzącym Nowym Roku życzymy dużo zdrowia, szczęścia i  przysłowiowego „połamania strzelby”.


Niech św. Hubert darzy Wam w polu i kniei a wszelką łowiecką aktywność nasyci szacunkiem do ojczystej przyrody oraz  wzajemną życzliwością.

 

DARZ BÓR MYŚLIWSKIEJ BRACI !!!

 

 

 

 

O poranku 16 grudnia Bieszczady przywitały nas śniegiem. Z powłoki gęstych, szarych chmur wiszących nad Tołstą i Bałandą spadał na ziemię delikatny, biały puch.

Łącząc dwie pasje : łowiectwo i malarstwo nasz Kolega Edward Woźny realizuje jedną z ważnych misji naszego koła i całego Zrzeszenia - edukację i popularyzowanie łowiectwa wśród młodzieży.

Drugą sobotę grudnia postanowiliśmy poświęcić zwierzynie, której zaczyna już doskwierać zimowa aura.

Polowanie w Bieszczadach na początku grudnia? Czemu nie. Tak pomyślało dziewięciu z nas. Spotkaliśmy się na pierwszej tego roku zbiorówce w naszym obwodzie.

Od kilku już lat nasze koło współpracuje z dwoma krakowskimi przedszkolami: Samorządowe Przedszkole nr 6 im. Henryka Jordana na ul. Bujaka i Publiczne Przedszkole „Bajlandia” na Kozłówku.

18 listopada  grupa myśliwych naszego koła wraz z zaproszonymi gośćmi zainaugurowała tegoroczny sezon polowań na bażanty w obwodzie nr 90.

Prawdziwy myśliwy zna tylko dwa rodzaje pogody: dobrą i bardzo dobrą. Dlatego też, nie zrażeni deszczem i czarnymi chmurami, aurą którą Anglik nazwałby „Cats and Dogs”, stawiliśmy się w minioną sobotę (11 listopada) na planowanego hubertusa.

Kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży ze szkół podstawowych miejscowości Bucze i Dąbrówka wzięła udział w warsztatach łowieckich jakie w dniach 11-12 października 2017 r. zorganizowali myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego „Basior”.

7 października br. w siedzibie koła „Basiorówce”  zgromadziło się 14 myśliwych – członków koła i zaproszonych gości – by zainicjować jesienny sezon polowań zbiorowych. 

Koledzy, którzy wybrali się na pierwsze w tym sezonie polowanie zbiorowe nie mogli narzekać na organizację polowania czy zabezpieczenie logistyczne.

W niedzielę 3.09 br.  już po raz V Koła Łowieckie Okręgu tarnowskiego, obchodziły  swoje święto  ku czci patrona Św. Huberta. Myśliwi i Leśnicy z całego regionu zjechali do Pilzna na tradycyjnego Hubertusa. Po raz pierwszy w uroczystości na terenie tarnowskiego okręgu PZŁ uczestniczył oficjalnie poczet sztandarowy WKŁ Basior w składzie: kol. Artur i Zbyszek Krawczykowie oraz kol. Sylwester Michalski.  

Realizacja: MAXIGRAF