Odszedł od nas w lipcu 2013 r., niespodzie-wanie dla nas, jak się jednak okazało - po ciężkiej chorobie, o której nie wspominał. Był wspaniałym, skromnym człowiekiem, niezapomnianym towarzy-szem łowów. Urodził się 5.02. 1940 r.; swoją ciekawą i długą łowiecką przygodę rozpoczął 20 sierpnia 1963 r. wstępując w szeregi PZŁ. Uprawnienia selek-cjonera uzyskał w 1976 r. i w tym też roku został wy-brany na członka Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Katowicach, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do 1985 r. W roku 1988 wyróżniony Brązowym Meda-lem Zasługi Łowieckiej. W latach 1991 – 1997 r. był łowczym Krakowskiego Okręgu Wojskowego. An-drzej Bugała był w naszym kole od samego początku, jako Członek Założyciel, pierwszy Prezes Tymczaso-wego Zarządu, na zawsze wpisał się w historię „Basiora”. Za wszystko, co zrobił dla koła wyróżniony został przez nas w 2012 r. tytułem Członka Honorowego WKŁ „Basior”. Poże-gnaliśmy Go wraz z pocztami sztandarowymi kół łowieckich, w których polował, sztandarem ORŁ PZŁ w Krakowie, w obecności kompanii honorowej Garnizonu Krakowskiego, przyja-ciół i współpracowników, w dniu 19 lipca na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, dzięku-jąc za to, że był, prosząc Stwórcę by w Krainie Wiecznych Łowów znalazł Mu godne Go miejsce.

 

 

Realizacja: MAXIGRAF