Odszedł od nas po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy 68 lat, w dniu 22 czerwca 2007 roku.

Swoją myśliwską przygodę rozpoczął w Wojskowym Kole Łowieckim „Świt” w Krakowie w dniu 2 stycznia 1977 roku. Już po 2 latach Koledzy obdarzyli Go ogromnym zaufaniem, powierzając Mu funkcję prezesa zarządu, którą nieprzerwanie pełnił do 1992 roku. W 1993 roku znalazł się w grupie członków - założycieli Wojskowego Koła Łowiec-kiego „Basior” w Krakowie, które to na pierwszym swoim Walnym Zgromadzeniu w 1994 roku wybrało Go na prezesa zarządu Koła. Ze względu na nawał obowiązków służbowych, z funkcji tej zrezygnował w roku 1998, pozostając aktywnym członkiem wspierającym zarząd w codziennej działalności. Głównie jego zasługą, było wydzierżawienie przez WKŁ „Basior” dwóch obwodów łowieckich oraz wyjście z deficytu budżetowego w trudnych początkach istnienia Koła. Za wieloletnią działalność w Polskim Związku Łowieckim, w roku 1995 odznaczony został brązowym, a w 2003 – srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Członkowie WKŁ „Basior”, doceniając Jego ogromny wkład w rozwój i troskę o utrzymywanie jedności Koła oraz koleżeństwo i przyjaźń jaką wszystkich otaczał, w dniu 22 kwietnia 2006 roku jednogłośnie nadali Mu tytuł „Członka Honorowego” z numerem 1.
Kolega Mieczysław do końca towarzyszył nam w tej wielkiej przygodzie, jaką jest uprawia-nie łowiectwa. Pomimo choroby wspierał nas swoim spokojem, doświadczeniem, a także pogodą ducha, która zawsze była Jego towarzyszką. Był wzorem myśliwego, kolegi, arbitrem oraz mężem zaufania, do którego mógł każdy zwrócić się o radę.

Realizacja: MAXIGRAF