Biernat Andrzej
Biernat Tomasz
Bykiewicz Jerzy
Dębiński Henryk
Ducinowski Grzegorz
Dzięgielewski Jan
Galicki Sławomir
Górka Józef
Górski Wojciech
Kasprzycki Wojciech
Kopacz Eugeniusz
Krawczyk Artur
Krawczyk Zbigniew
Kupiec Grzegorz
Lorenc Łukasz

Mazurek Andrzej
Michalski Sylwester
Myrta Robert
Noga Michał
Olejek Stanisław
Opar Janusz
Pasieka Krzysztof
Pasławski Roman
Pasławski Tomasz
Paszkowski Wiesław
Puchała Paweł
Sobol Hubert
Sobol Jakub
Sobol Stanisław
Szkoła Andrzej 

 

Szuba Adam
Szuba Sławomir
Szumański Bolesław
Szydłowski Aleksander
Śliwiński Czesław
Świątek Adam

Wanat Wiesław

Wasylewicz Lucyna

Wiss Bolesław

Woźny Edward
Wójcik Krzysztof
Wronowski Edward
Wronowski Witold
Zubka Grzegorz

 

Zarząd Koła:

Prezes Kol. Sławomir Szuba
Łowczy Kol. Jakub Sobol
Sekretarz  Kol.Grzegorz Kupiec
Skarbnik Kol.Zbigniew Krawczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Kol. Aleksander Szydłowski
Członek Kol. Adam Świątek
Członek Kol. Witold Wronowski

Realizacja: MAXIGRAF