Biernat Andrzej
Biernat Tomasz
Bykiewicz Jerzy
Dębiński Henryk
Ducinowski Grzegorz
Dzięgielewski Jan
Galicki Sławomir
Górka Józef
Górski Wojciech
Kasprzycki Wojciech
Kopacz Eugeniusz
Krawczyk Artur
Krawczyk Zbigniew
Kupiec Grzegorz
Lorenc Łukasz
Mazurek Andrzej
Mazurek-Piorun Marta
Michalski Sylwester
Myrta Robert
Noga Michał
Olejek Stanisław
Opar Janusz
Pasławski Roman
Pasławski Tomasz
Paszkowski Wiesław
Puchała Paweł
Sobol Hubert
Sobol Jakub
Sobol Stanisław
Szkoła Andrzej 
Szuba Adam
Szuba Sławomir
Szydłowski Aleksander
Śliwiński Czesław
Świątek Adam
Wanat Wiesław
Wasylewicz Lucyna
Wiss Bolesław
Woźny Edward
Wójcik Krzysztof
Wronowski Edward
Wronowski Witold
Zubka Grzegorz

 

Zarząd Koła:

Prezes Kol. Wiesław Wanat
Łowczy Kol. Jakub Sobol
Sekretarz Kol. Sylwester Michalski
Skarbnik Kol. Aleksander Szydłowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Kol. Adam Szuba
Członek Kol. Adam Świątek
Członek Kol. Witold Wronowski

Realizacja: MAXIGRAF