Ustawa z dnia 22 marca 2018 o zmianie ustawy –prawo łowieckie wprowadziła istotne zmiany w strukturach organizacyjnych PZŁ. Sytuacja ta spowodowała konieczność dokonania wyboru reprezentujących nasze koło delegatów na okręgowe zwyczajne zjazdy delegatów.

23 czerwca myśliwi koła zgromadzili się w Basiorówce na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu by dopełnić formalności wyboru delegatów. W ramach zgromadzenia przeprowadzono także wybory uzupełniające do zarządu koła na funkcję skarbnika.  Decyzją Walnego Zgromadzenia naszymi delegatami na zjazdy okręgowe będą koledzy Wiesław Wanat i Jakub Sobol w Tarnowie oraz kolega Łukasz Lorenc w Krośnie. Funkcję skarbnika koła Walne Zgromadzenie powierzyło kol. Zbyszkowi Krawczykowi. 

Wybranym Kolegom życzymy powodzenia w godnym pełnieniu powierzonych funkcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przebiegało w atmosferze szczerej, twórczej i merytorycznej dyskusji  nie pozbawionej konstruktywnej krytyki i analizy problemów na jakie napotyka koło w swojej codziennej pracy na rzecz zachowania ojczystej przyrody  i popularyzacji łowiectwa.

 

 

 

Realizacja: MAXIGRAF