14 kwietnia 2018 roku Walnym Zgromadzeniem Koła rozpoczęliśmy kolejny sezon gospodarczo – łowiecki jednocześnie podsumowując poprzedni.

Do prowadzenia obrad Walne Zgromadzenie upoważniło kol. Wiesława Wanata. Przez ponad 4 godziny sprawnie zrealizowano wszystkie punkty zawarte w przyjętym porządku obrad.Kol. Wiesław Wanat w imieniu zarządu koła przedstawił zebranym sprawozdanie  z rocznej pracy. W mijającym sezonie udało się pomyślnie zrealizować wszystkie zasadnicze zadania jakie stały przed  kołem – począwszy od realizacji planu łowieckiego w warunkach konieczności prowadzenia intensywnych działań na rzecz zwalczania ASF , a zakończywszy na kwestiach związanych z poprawą wizerunku koła i współpracy z lokalnym samorządem co skutkowało  uzyskaniem nowej umowy dzierżawy obwodu 90. Pracę zarządu w mijającym sezonie wysoko oceniła także kompleksowa kontrola Zarządu  Okręgowego w Tarnowie. Tą ocenę potwierdził  w swoim sprawozdaniu przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. Adam Szuba. 

Walne Zgromadzenie  niemal jednogłośnie przyjęło sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej i udzieliło absolutorium członkom zarządu koła na kolejny rok. Następnie po dyskusji Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o uchyleniu dotychczasowych zasad funkcjonowania koła i wprowadzeniu ich mocno zmodyfikowanej wersji dostosowanej do bieżący realiów , potrzeb i oczekiwań myśliwych. W drugiej kolejności zdecydowano o planie działalności koła na kolejny sezon łącznie z planem finansowym.

Tradycyjnie przy okazji podsumowania sezonu łowieckiego uhonorowano nagrodami wyróżniających się myśliwych koła. Tytuł Króla Sezonu zdobył łowczy kol. Jakub Sobol. Królem Lisiarzy został kol. Sławek Szuba. Obydwaj zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Walne Zgromadzenie pozytywnie odniosło się także do wniosku zarządu koła o wyróżnienie myśliwych, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pozyskanie dzika w ramach akcji przeciwdziałania ASF. Nagrodami zostali uhonorowaniu koledzy: Czesław Śliwiński, Sławek Szuba, Jakub Sobol, Stanisław Olejek i Wiesław Wanat.

W ramach Walnego Zgromadzenia uczestnikom przestawiono także informacje nt. zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie i ich potencjalnych skutków dla funkcjonowania koła. Udzielono także instruktażu nt. zasad bezpieczeństwa na polowaniach i w posługiwaniu się bronią . Dodatkowo kol. łowczy przypomniał o nowych zasadach selekcji zwierzyny płowej.

Ze względów osobistych z dalszej pracy w zarządzie zrezygnował kol. Michał Noga. W tej sytuacji  Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowego skarbnika, którym został kol. Aleksander Szydłowski.

W tegorocznym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 24 członków koła. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszyscy uczestnicy zgodnie i  niemal jednomyślnie odnieśli się do zaproponowanych przez zarząd priorytetowych kierunków działania na kolejny sezon. Tej zgodności towarzyszyło głębokie przekonanie o konieczności  zachowania wewnętrznej jedności i mobilizacji wszystkich członków koła do zgodnej i harmonijnej współpracy  co pozwoli uzyskać pozytywny efekt w realizacji założonych celów. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wklbasior.pl/58-walne-zgromadzenie#sigProId3c44aafd55

Realizacja: MAXIGRAF