Kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży ze szkół podstawowych miejscowości Bucze i Dąbrówka wzięła udział w warsztatach łowieckich jakie w dniach 11-12 października 2017 r. zorganizowali myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego „Basior”.

Współpraca z młodzieżą szkolną od lat jest ważnym elementem pracy łowców spod znaku „Basiora”. To niezwykle ważny czynnik integrujący myśliwych z miejscową społecznością. W minionych latach działalność ta oparta była o wizyty myśliwych w szkołach, gdzie organizowano pogadanki, prelekcje, lekcje łowiecko-przyrodnicze, konkursy plastyczne, czy zgaduj-zgadule. Tym razem to dzieci zaproszono do myśliwych by z bliska przyjrzały się ich łowieckiej pasji.  W październiku po raz pierwszy w historii koła dzieci ze szkół odwiedziły siedzibę WKŁ „Basior” (Basiorówka) w miejscowości Jodłówka. Kierowany przez Kolegę Wiesława Wanata zarząd koła postanowił przyjąć nową formę pracy z młodzieżą szkolną i kontaktów ze wspomnianymi palcówkami oświatowymi. Wykorzystując wojskowe doświadczenia szkoleniowe, postanowiono zorganizować dni łowieckie, pomyślane jako swoiste warsztaty, na których dzieci mogłyby zapoznać się w możliwie najbardziej praktyczny sposób  nie tylko z historią i bieżącymi zadaniami PZŁ, celami naszego zrzeszenia czy rolą myśliwych w ochronie przyrody ojczystej – ale także na zasadzie ”dotknij i poznaj” - z wyposażeniem myśliwego, urządzeniami łowieckimi, muzyką myśliwską i sygnałami, rasami psów towarzyszących łowcom w polowaniu i trofeami myśliwskimi. Dzieci miały też okazję do zweryfikowania swojej wiedzy na temat żyjących wokół nich dzikich zwierząt i zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia zaplanowano i zorganizowano w kilku podgrupach prowadzonych przez myśliwych i stażystów koła. 

11 października w zajęciach uczestniczyło trzydzieścioro dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, którym towarzyszyły nauczycielki: Jadwiga Trzaska i Agata Kmiecik, oraz ks. Piotr Kotarba na co dzień uczący w szkole religii. 12 października podobne zajęcia stały się udziałem dzieci – również klasy 4. i 5. – ze Szkoły Podstawowej w Buczu. Tym razem w szranki warsztatowe stanęło 25. dzieci, którym towarzyszyli pedagodzy: Dorota Zachara i Michał Wojnowski,

Zajęcia rozpoczęła prezentacja multimedialna poświęcona zadaniom, celom, tradycjom PZŁ, patronom zrzeszenia i kulturze łowieckiej. Dzieci zapoznały się z negatywnymi „wynikami działalności dziczej na polach i na łąkach”, z wypiekami na twarzach śledziły kolejne zdjęcia obrazujące szkody wyrządzane przez zwierzynę w lasach. Po prezentacji dźwięk sygnałówki (ruchem grup perfekcyjnie sterował sekretarz zarządu kol. Sylwester Michalski) uruchomił praktyczne zajęcia w podgrupach, których zwieńczeniem był konkurs pod hasłem: czy znasz głosy zwierząt. Ukoronowaniem zajęć było ognisko, pieczone kiełbaski i gorąca herbata połączone z rozstrzygnięcie konkursów i uroczystym rozdaniem nagród-upominków dla najlepszych drużyn. 

Żegnając się z „Basiorówką” i myśliwymi dzieci, tak w pierwszym jak i w drugim dniu warsztatów, nie kryły swojej sympatii do myśliwych, pytały kiedy znów będą mogły odwiedzić leśny zakątek i gajówkę. Również nauczyciele przyznali, że tego typu – niekonwencjonalne – zajęcia znacznie szerzej otworzyły dzieciom i im samym, oczy na to czym jest łowiectwo, na problemy z jakimi na co dzień borykają się myśliwi, oraz oczywiście na piękno ojczystej przyrody i prawa nią rządzące. 

W warsztatach ze strony Wojskowego Koła Łowieckiego „Basior” wzięli udział, koleżanki: Marta Mazurek – Piorun, Zofia Roszkowska, koledzy: Sławek Galicki, Sylwester Michalski, Grzegorz Kupiec, Zbigniew Krawczyk, Ryszard Kowalczyk, Robert Marzec, Jakub Konopka. Wszystkim Kolegom i Koleżankom serdecznie dziękujemy za  wspaniałą pracę z dziećmi. 

Realizacja: MAXIGRAF