Jak zawsze, symbolicznie, Walnym Zgromadzeniem Koła rozpoczęliśmy kolejny sezon gospodarczo – łowiecki. Zgodnie z wieloletnią już tradycją koła spotkaliśmy się w dniu 22 kwietnia w „Basiorówce” by podsumować miniony sezon i przygotować podwaliny pod rozpoczynający się. Wartym odnotowania był fakt prawie stuprocentowej obecności członków; na 40 osób, które liczy nasze koło, do „Basiorówki” przybyło nas 38.

W sprawozdaniu Zarządu Koła, które odczytał kolega Andrzej Biernat znalazła się ocena minionych miesięcy i pracy wszystkich członków koła. W swoim expose prezes zarządu podkreślił, iż miniony sezon i rok gospodarczy był jednym z najtrudniejszych w naszej historii. Złożyło się na to wiele składowych, jak: dwie inwentaryzacje zwierzyny grubej, kategoryzacje obu obwodów, kontrole na terenie obu obwodów przeprowadzone w Bieszczadach przez Nadleśnictwo Baligród i w Brzesku przez Komisję Hodowlaną ZO PZŁ z Tarnowa, odnowienie umów dzierżawnych dla obu naszych obwodów.

Mimo napiętego „programu dnia” Walne Zgromadzenie było sprawnie i spokojnie prowadzone przez wybranego na funkcję przewodniczącego obrad kolegę Wiesława Wanata. Do annałów koła z pewnością wejdzie fakt, iż w toku obrad wybraliśmy nowy skład Zarządu. Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium kolegom pełniącym funkcje: prezesa, łowczego i sekretarza i wybrało do zarządu kolegów: Wiesława Wanata – na funkcję prezesa, Jakuba Sobola – na funkcję łowczego i Sylwestra Michalskiego – na funkcję sekretarza.

W toku obrad od nowa też ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna koła. Funkcję jej przewodniczącego Walne Zgromadzenia powtórnie powierzyło koledze Adamowi Szubie.
Wszystkim nowo wybranym do władz koła kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy spokojnej, owocnej i skutecznej pracy dla dobra koła i ojczystej przyrody.

Realizacja: MAXIGRAF